Výroba svařenců

Nabízíme kompletní výrobu ocelových a hliníkových svařenců metodami MIG/MAG a TIG.

Kvalifikace svářečského personálu:

Svářeči kvalifikováni dle ČSN EN ISO 9606-1,2 pro metody:

  • 135 (MAG – nelegovaná ocel)
  • 141 (TIG – korozivzdorná ocel, nelegovaná ocel, hliníkové slitiny)

Kvalifikace kontrolního personálu:

  • Svářečský dozor na úrovni Mezinárodního/evropského inženýra svařování (IWE/EWE)
  • Vizuální kontrola VT2 (Level 2) dle EN ISO 9712, ostatní metody NDT zajištěny smluvními dodavateli

Kvalifikace postupů svařování (WPQR):

Seznam kvalifikací postupů svařování WPQR dle EN ISO 15614-1,2 a EN ISO 15613, kterými firma disponuje je uveden v tabulce níže, kterou průběžně aktualizujeme. Pokud v tabulce nenaleznete vhodnou kvalifikaci pro Váš svařenec, není pro nás komplikací, danou kvalifikaci v rámci zakázky doplnit bez nepříznivého dopadu na cenu svařence.

Metoda svařování (EN ISO 4063) Skupina materiálu (CEN ISO/TR 15608) Typ profilu Spoj Údaje o provedení svaru Velikost svaru a,s (mm) Tloušťka (mm) Průměr (mm) Polohy svařování         (EN ISO 6947) Poznámka
135 1.2 T/P FW sl a3  ÷  a6 t1 = 3 ÷ 22            t2 = 3 ÷ 40 ≥ 30 všechny
135 1.2 T/P FW ml bez omezení t1 = 3 ÷ 22           t2 = 3 ÷ 40 ≥ 30 všechny
135 1.2 T,P BW,FW ss, nb, ml s ≤ 22 t = 3 ÷ 22 ≥ 30 všechny
135 3.1 T,P BW,FW ss, nb, sl s ≤ 4 t = 1 ÷ 4 ≥ 29 všechny
141 23.1 T,P BW,FW ss, nb, sl t = 1,5 ÷ 6 ≥ 25 všechny
141 23.1 T/P FW sl a2 ÷ a4 t = 3 ÷ 20 ≥ 25 všechny
141 23.1 T/P FW sl a2 ÷ a4 t1 = 3 ÷ 20           t2 ≥ 20 ≥ 25 všechny Předehřev ≥ 120°C

 

Rozsahy stanoveny dle EN ISO 15614-1:2017 (Úroveň 2) a EN ISO 15614-2:2005

Legenda: T = trubka, P = plech, BW = tupý spoj, FW = koutový spoj, sl = jednovrstvý, ml = vícevrstvý, nb = bez podložení, ss = jednostranný, a = velikost koutového svaru, s = tloušťka naneseného svarového kovu

Zobrazit galerii