Externí svářečský dozor

Zájemcům zajistíme služby externího svářečského dozoru v souladu s ČSN EN ISO 14731, který je nutný pro splnění požadavků uvedených v normách:

  • ČSN EN ISO 3834-2 | Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 2: Vyšší požadavky na jakost
  • ČSN EN ISO 3834-3 | Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 3: Standardní požadavky na jakost
  • ČSN EN ISO 3834-4 | Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 4: Základní požadavky na jakost
  • ČSN EN 1090-1 | Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců
  • ČSN EN 1090-2 | Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce
  • ČSN EN 1090-3 | Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí – Část 3: Technické požadavky na hliníkové konstrukce

 

Nabízíme dále přípravu firmy na certifikaci dle uvedených norem.